Semua bekas Murid dan Guru di SK Kampung Tayor dialu-alukan untuk mendaftar di Sistem Alumni SK Kampung Tayor

| Pendaftaran Alumni |

Monday, 25 July 2011

Piagam Pelanggan SekolahKami sedia memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, adil dan saksama kepada semua  yang berurusan dengan SK Kampung Tayor sebagaimana berikut:
  • Berusaha memberikan pendidikan yang berkualiti dan seimbang kepada  semua murid dengan adil dan saksama.
  • Menyediakan kemudahan fizikal, peralatan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi serta persekitaran yang menarik.
  • Bertanggungjawab menjaga hal keselamatan, kebajikan, kesihatan, kebersihan, disiplin murid,kaunseling dan kerjaya murid.
  • Memastikan setiap murid menyertai aktiviti ko-kurikulum.
  • Mengadakan kelas tambahan dan insentif untuk murid bagi menghadapi UPSR.
  • Melahirkan murid yang menguasai LINUS, beriman dan berakhlak mulia.
  • Meningkatkan pemuafakatan dan penglibatan pelajar, guru, tenaga sokongan, ibubapa, masyarakat dalam mencapai matlamat pendidikan.
  • Mewujudkan budaya sekolah penyayang dan prihatin.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons